Skip to content

Rozwój inteligentnego rolnictwa in progress!

761BB218 7AE4 4CEB 9830 943CDF888C99
niedziela, 26 września, 2021

Rozwój inteligentnego rolnictwa in progress!

niedziela, 26 września, 2021

 

 

 

 

 

Więcej inteligentnych rolniczych maszyn, które będą pomagać w efektywniejszej pracy i zbiorach – to marzenie wielu rolników, które ma szansę się ziścić dzięki projektowi badawczo-rozwojowego konsorcjum, w którego skład wchodzi Politechnika Białostocka. To jedno z wielu innowacyjnych przedsięwzięć, które otrzymały unijne dofinansowanie w konkursie "Szybka ścieżka – Agrotech", który został zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności krajowego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny. Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie konsumentów.

Konkurs „Szybka Ścieżka – Agrotech” skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Idea konkursu to podniesienie konkurencyjności polskich podmiotów pracujących nad projektami m.in. z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Dofinansowuje również projekty związane z innowacyjną żywnością czy biotechnologią oraz bioenergią. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Projekt dofinansowany w konkursie, musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Ocenie - według kryteriów, zostały poddane 164 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 26 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 54 projekty zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 362 mln zł. Nabór do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był prowadzony od 10 sierpnia do 6 listopada ub.r. O wsparcie w ramach konkursu ubiegały się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Dzięki ponad 3 i półkrotnemu podniesieniu pierwotnie planowanej alokacji, ze 100 do 362 mln zł zostaną zrealizowane 54 najlepsze projekty. Będą to kolejne innowacje w polskiej gospodarce, które z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia jakości produkcji żywności. Co więcej, dzięki tym projektom w coraz większym stopniu mamy szansę stać się eksporterem nie tylko żywności, ale również liczącym się dostawcą wysokich technologii towarzyszących jej produkcji. To zmiana, która zachodzi dzięki Funduszom Europejskim – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Jeden z innowacyjnych nagrodzonych projektów, ma stworzyć konsorcjum firmy SaMasz, Klastra Obróbki Metali oraz Politechniki Białostockiej (dwa wydziały – mechaniczny i elektryczny). Celem ich pracy będzie powstanie trzech maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki, wykorzystywanie inteligentnych technologii i wspieranie koncepcji samorządowego projektu Doliny Rolniczej 4.0 (czyli rozwoju inteligentnego rolnictwa). Maszyny zostaną wyposażone w opracowane systemy dotyczące m.in. monitorowania w czasie rzeczywistym zbieranego plonu. Rozwiązania zastosowane w maszynach, dadzą rolnikowi informację na temat diagnostyki tych maszyn, by mogły one efektywniej pracować. Projekt potrwa do końca 2023 roku, a jego wartość wynosi blisko 11,4 mln zł.

Jak wynika z danych NCBR, wśród przedsiębiorstw, którym przyznano grant, są m.in.: firma OPTIDATA Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie, Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. Przyznane dofinansowanie oscyluje w granicach od 800 tysięcy złotych do blisko 36 milionów złotych. Najwyższą liczbę punktów, oprócz wspominanych wcześniej przedsięwzięć, otrzymały projekty takich firm, jak White Hill Sp. z o.o. (system regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk) oraz ConnectedLife Sp. z o.o. (opracowanie autorskich sensorów oraz inteligentnej platformy Industril IoT przeznaczonej do monitorowania warunków i poprawy efektywności produkcji szklarniowej).

 

Chcesz przeczytać cały artykuł?

https://agronomist.pl/artykuly/rozwoj-inteligentnego-rolnictwa-in-progress

https://agronomist.pl/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin