O Stowarzyszeniu Liderki Innowacji

Polską wieś
tworzą kobiety!

40% kobiet w Polsce, to mieszkanki wsi.To prawdziwe Liderki Innowacji,        które już niebawem będą wyznaczać trendy i pokazywać nowe drogi podejścia do życia.

Chcemy być z nimi już dziś – wspierać, edukować, ale również uczyć się od nich.

 

Kobiety z terenów wiejskich, to łączniczki tradycji z nowoczesnością.

Kultywują tradycje polskiej wsi w ramach kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, prywatnej działalności. Mieszkanki wsi, to nowoczesne menadżerki terenów wiejskich. Mają świetne inicjatywy, organizują ciekawe imprezy, doskonale znają się na pozyskiwaniu unijnych funduszy, które pozwalają im na realizację nowych przedsięwzięć.

Bogusława i Karolina Schubert "Cytrynowe Królowe"

Tworzymy

społeczność i platformę do wymiany wiedzy.

Propagujemy

innowacyjne pomysły powstające na wsi.

Uczymy się

i rozwijamy wymieniając doświadczenia, dzieląc się swoją perspektywą.

Naszym celem jest wsparcie Liderek, aby stały się wzorem i motywacją dla innych kobiet.

Jesteśmy świadkami znaczącej zmiany obecności kobiet z terenów wiejskich w życiu publicznym.

Mieszkanki wsi nabrały mocy i rozpędu.

Nasze stowarzyszenie ma na celu połączenie aktywnej grupy kobiet – Innowacyjnych Liderek:

  • by stały się dla siebie inspiracją
  • by w przestrzeni ogólnopolskiej mogły wymienić                              się doświadczeniami i wzajemnie zarażać pasją.

Chcemy znajdować i pokazywać najróżniejsze ścieżki rozwoju i możliwości. 

Ponadto, wspierać, promować i po prostu – być blisko nich.

Stowarzyszenia Liderki Innowacji

Promujemy działalności,

przedsięwzięcia oraz inicjatywy prowadzone przez kobiety.

Aktywizujemy, edukujemy oraz wspieramy

kobiety.

Integrujemy

kobiety w ramach środowisk lokalnych, budujemy społeczność.

Badamy

ich sytuację, pod względem socjologicznym i kulturowym.

Wspieramy

przyszłość polskiej wsi.

Wzmacniamy

pozycję kobiet w społeczeństwie.

Ciekawi Cię kim jesteśmy?

Poznaj nasz zespół