Skip to content

Zmiany w prawie energetycznym szansą na rozwój energii zeroemisyjnej

Fotowoltaika Jzi7BaM
niedziela, 26 września, 2021

Zmiany w prawie energetycznym szansą na rozwój energii zeroemisyjnej

niedziela, 26 września, 2021

 

 

 

 

 

 

Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi od dwóch lat boom rozwojowy. Na koniec 2020 roku, w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 2 463 MW, a więc 200% wzrost rok do roku. Największy wkład w przyrost nowych mocy, mieli prosumenci indywidualni. Tym samym, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas tylko Niemcy, Holandia i Hiszpania. Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polska w 2021 roku, po raz kolejny z rzędu, utrzyma tak wysoką pozycję w UE. Tymczasem, Senat poparł nowelizację prawa energetycznego w Polsce.

Transformacja energetyczna Polski

Nowelizacja prawa energetycznego w Polsce przewiduje m.in. wymianę co najmniej 80% liczników na inteligentne do 2028 roku oraz rozwijanie magazynów energii. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zakłada m.in. redukcję udziału węgla w produkcji energii w Polsce do 56-60% i udział OZE na poziomie 21-23% w ogólnym zużyciu energii. Zmiany w prawie mogą stanowić potrzebny impuls do zmian.

- Nowelizacja pomoże w przechodzeniu na energię zeroemisyjną, bazującą na fotowoltaice i turbinach wiatrowych. Odnawiane źródła energii są niestabilne – nie zawsze wieje wiatr czy świeci słońce. Ich rozwijanie wymaga zatem inteligentnego zarządzania przepływem energii w sieci. W tym kierunku idą też procedowane zmiany. Zakładają one, że do 2028 roku co najmniej 80% odbiorców ma zostać wyposażonych w liczniki do zdalnego odczytu energii. Dane z urządzeń pozwolą stworzyć centralny system informacji rynku energii. Dzięki temu, znane będzie aktualne zapotrzebowanie na moc, dokładne zużycie i prognozy – są to informacje kluczowe dla efektywnego korzystania z zielonej energii – mówi Mariusz Hudyga, product manager w firmie Eaton.

Zmiany w prawie energetycznym zwalniają z obowiązku uzyskania koncesji na mniejsze magazyny energii (do 10 MW) i obowiązku taryfowego. Znoszą także podwójne opłaty dystrybucyjne i przesyłowe: za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. Dla urządzeń o mocy poniżej 50 kW nie będzie też żadnych obowiązków rejestracji. Ma to podnieść konkurencyjność cen energii i zachęcać potencjalnych inwestorów, więc przełoży się na rozwój całej branży magazynowania mocy. Włączanie do systemu magazynów energii pomoże Polsce w przechodzeniu na energię zeroemisyjną. Pozwolą one ustabilizować OZE i uniezależnić się od dużych elektrowni konwencjonalnych.

Nowe regulacje zakładają również podstawę dla rekuperacji, czyli odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania pojazdów trakcyjnych – tramwajów czy pociągów.

- Energia zwracana do sieci trakcyjnej będzie uwzględniana w rozliczeniach za prąd odbiorcy. Każda tego typu inicjatywa, to duży krok w kierunku ochrony klimatu, która wymaga jak najlepszego zarządzania energią na każdym etapie: wytwarzania, dystrybucji, ale też wykorzystywania - dodaje Mariusz Hudyga.

Nowelizacja prawa energetycznego to wyraźny i bardzo potrzebny Polsce krok w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zmiany wchodzą w życie w ważnym momencie transformacji energetycznej. Zeszłoroczne porozumienie w sprawie ożywienia gospodarczego Europy, po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa, zakłada m.in. przeznaczenie prawie jednej trzeciej funduszy na walkę ze zmianami klimatycznymi. Określa też, że inwestycje powinny być zgodne z celami Porozumienia Paryskiego, czyli zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zakłada m.in. redukcję udziału węgla w produkcji energii w Polsce do 56-60% i udział OZE na poziomie 21-23% w ogólnym zużyciu energii.

Obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą 9 mld zł rocznie?

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”, na koniec 2021 roku, moc zainstalowana w PV w Polsce może przekroczyć o 6 GW i zrównać się z mocą farm wiatrowych sprzed roku. W perspektywie najbliższych kilku lat, prognozy IEO nie przewidują spowolnienia na rynku fotowoltaicznym. Główny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farm PV, przygotowane pod aukcje OZE, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnienie może dotknąć segmentu mikroinstalacji, jednakże cały rynek fotowoltaiki nie odnotuje tego efektu w najbliższych kilku latach. Jest to bowiem technologia elastyczna, skalowalna, działająca w wielu segmentach i niszach rynkowych. Dodatkowo, w bieżącym roku, po raz pierwszy zauważalnie wzrośnie rola prosumentów biznesowych (o co najmniej 200 MW), a trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. Według prognozy IEO moc zainstalowana w fotowoltaice w 2022 roku podwoi swoją wartość z końca 2020, a na koniec 2025 roku, może wynieść 15 GW. Prognozy wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą 9 mld zł rocznie.

We wrześniu 2020 roku, w Ministerstwie Klimatu, został podpisany list intencyjny na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz wypracowania projektu umowy sektorowej. List intencyjny, którego stroną jest Minister Klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, został podpisany przez organizacje promujące rozwój przemysłu PV oraz wiodące firmy przemysłowe zajmujące się produkcją modułów PV i innych kluczowych urządzeń i komponentów specyficznych dla fotowoltaiki. Uwzględnienie pespektywy przemysłu staje się szczególnie ważne w obliczu wyzwań związanych z zapewnieniem szerokiego dostępu do krajowych technologii (bezpieczeństwo technologiczne) oraz ryzyka zakłóceń dostaw i wzrostu cen urządzeń z importu. Udział producentów krajowych w dostawach komponentów i urządzeń dla instalacji fotowoltaicznych w 2020 roku wynosił 23%, ale już w 2025 roku, wg planów inwestycyjnych polskich firm przemysłowych, może wzrosnąć do niemal 40%.

 

Chcesz przeczytać cały artykuł?

https://agronomist.pl/artykuly/zmiany-w-prawie-energetycznym-szansa-na-rozwoj-energii-zeroemisyjnej

https://agronomist.pl/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin