Skip to content

Tag: las

Od najdawniejszych czasów ludzie posługiwali się symbolami w celu wyrażenia tego, czego nie można ująć w słowa. Drzewu- najdoskonalszemu tworowi świata roślin, przypisywano wiele znaczeń. Drzewo przybliżało człowieka do bóstw, było obrazem wszechświata, symbolem życia i stale odradzającej się przyrody. W kulturze duchowej Prasłowian znaczenie symboliczne posiadały także poszczególne gatunki drzew i krzewów. Symbolika wielu z nich była bardzo bogata.