Prowadzi ośrodek wypoczynkowy na terenie Kaszub oraz Stadninę Koni. Pod swoją opieką ma również Fundację, której głównym celem działalności jest wyrównywanie szans rozwoju oraz niwelowania barier funkcjonowania w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie powszechności jeździectwa. Działa na rzecz ogólnej integracji lokalnej, wspierania warunków rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a także dbałości o jakość i wysoki poziom edukacji społeczności wiejskiej.

Więcej na: http://www.fundacja.runowo.pl 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin