Od dwóch lat mieszka na wsi, przyjechała z dużego miasta i uczy się wsi codziennie. Aktywna działaczka JGW Jagodzianki, bierze czynny udział w rozkręceniu aktywności lokalnej mieszkanek i mieszkańców wsi. Członkini Rady Seniorów w miejscowej Gminie Postomino, jest trenerem umiejętności miękkich i ekspertem ds. edukacji. Potrafi pracować z dorosłymi i animować różne działania.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin