Sołtyska pięknej mazurskiej wsi Trygort, rolniczka, prezeska Stowarzyszenia Trygort nad Mamrami. Absolwentka XIV Edycji Programu Liderzy PAWF, Szkoły Fundaisingu FAOO, działaczka Akcji Masz Głos Fundacji Batorego, aktualnie również uczestniczka Pracowni Samorządowej tejże fundacji. Laureatka konkursu Sołtys Roku 2020 organizowanego przez Gazetę Sołecką.
Działa na rzecz wzrostu świadomości praw obywatelskich, zwiększenia partycypacji, promocji diagnozy i konsultacji społecznych na poziomie lokalnym. Inicjatorka powołania Forum Sołtysów „Gromada”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji spraw sołeckich w miejsko-wiejskiej gminie Węgorzewo. „Gromada” jest podwójnym laureatem nagrody Super Samorząd w ramach Akcji Masz Głos w roku 2018 i 2019.
Dla równowagi zajmuje się również „robieniem kultury na wsi”. W ciągu kilku lat Trygort stał się ośrodkiem społecznych działań kulturalnych: warsztatów artystycznych, wystaw, koncertów, wykładów, wyjazdów do teatru, zajęć plastycznych, teatralnych, cyrkowych, dziennikarskich. W swe działania angażuje również sąsiednie społeczności. Wspiera kilkanaście nowo powstałych KGW w powiecie węgorzewskim, doradza, organizuje szkolenia, inicjuje współpracę.
WIĘCEJ: TUTAJ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin