Od wielu lat interesuję się regionalizmem i dziedzictwem, a zwłaszcza niematerialnym na terenach wiejskich. Jestem wielką pasjonatką folkloru szczególnie jest mi bliski obszar etnograficzny Kociewie, czego wyraz daję między innymi propagując go w stroju nawiązującym do regionalnego, biorąc udział w wielu wydarzeniach o tematyce regionalnej, często organizując lub współorganizując je. Ponadto kontynuuję wytwarzanie jednego z produktów lokalnych fiut kociewski z maślanki.
Od wielu lat współpracuję z KSOW, Urzędem Marszałkowskim, KPODR i K-POT będąc jedną z członkiń oceniających w konkursie Agro - Wczasy. Występowałam jaki współorganizatorka i prelegentka, na Forach Turystyki Wiejskiej, spotkaniach Sieci członków Moje Kulinarne Dziedzictwo, a także w innych placówkach kulturalnych i oświatowych. Ponadto jestem pilotką i przewodniczką turystyczną ze szczególnych uwzględnieniem Doliny Dolnej Wisły, a także amatorką sielskich klimatów.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin