Sołtyska małej miejscowości w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, gminie Rychwał. Nazywa się ona bardzo wdzięcznie Broniki. Przewodniczącą KGW Broniczanki. Odkąd podjęła decyzję o kandydowaniu na Sołtysa, wiedziała, że nie chce być bierna w tym co dane jej będzie robić. Jest Liderką wsi, bierze czynny udział w życiu społecznym, lokalnym kobiety, ale także mężczyzn. Przez czas kadencji zorganizowała przy współpracy z Gminą Rychwał oraz sąsiednim sołectwem dożynki gminno-parafialne, festyny rodzinne, biesiady, różnego rodzaju bale okolicznościowe, jasełka połączone z akcją charytatywną "Paczuszka dla Maluszka", zajęcia zumby dla pań, ogniska z harcerzami, kiermasze, warsztaty kulinarne, plastyczne, artystyczne dla dzieci oraz wiele innych bieżących aktywności takich z potrzeby chwili jak sprzątanie placu przy świetlicy itp. Jako sołectwo oraz KGW udało się wygrać kilka konkursów takich jak powiatowy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy czy najpiękniejszą palmę wielkanocną. Prawdziwa pasjonatka wsi i jej społeczności.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin