Skip to content

ZEGARY KWIATOWE

Kian Zhang FStl1WvcmyU Unsplash
czwartek, 21 stycznia, 2021

ZEGARY KWIATOWE

czwartek, 21 stycznia, 2021

Autor Dr hab.Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Pierwsze, zapisane w annałach, wzmianki na temat określania pory dnia za pomocą kwiatów pochodzą z pierwszego wieku naszej ery. Jej autorem był antyczny historyk, filozof – Piniusz. W dziele Horologium Florae zamieścił swoje spostrzeżenia dotyczące pewnych regularności związanych z zachowaniem się kwiatów.

Jednak za twórcę takiej metody odczytywania godziny uważa się powszechnie Carla von Linné, znany również jako Carolus Linneaus, a bardziej z polska Karol Linneusz. Ten wielki badacz i odkrywca żyjący w latach 1707-1778, był przyrodnikiem rodem ze Szwecji, twórcą współczesnego systemu klasyfikacji wszystkich organizmów żywych, profesorem uniwersytetu w Uppsali. Wprowadził dwuimienne (dwuczłonowe) nazewnictwo organizmów oraz ich podział na hierarchiczne kategorie systematyczne, takie jak gatunek, rodzaj, rodzina itd.,.). Opisał wiele nowych, dotychczas nie zdefiniowanych, gatunków roślin i zwierząt. Dlatego po wielu nazwach łacińskich pojawia się litera L., będąca skrótem jego nazwiska. Linneusz urodził się w 1707 r. w miasteczku Rashult. Początkowo studiował medycynę na uniwersytecie w Lund, następnie kontynuował studia medyczne na uniwersytecie w Uppsali, a następnie w Holandii na uniwersytecie Hardewijk i w Leidzie. W 1735 r. opublikował jedno z najważniejszych i największych do dziś cenionych dzieł - Systema Naturae, klasyfikację roślin, której podstawą jest systemie rozmnażania się. Linneusz stworzył tzw. binominalną nomenklaturę botaniczną, np. Picea abies (świerk pospolity), przy czym pierwsza część nazwy odnosi się do rodzaju Piceaświerk, obejmującą większą grupę roślin o podobnych cechach; a drugi człon nazwy – abiespospolity – dotyczy konkretnego gatunku. Dokładne wytyczne dotyczące zasad nazewnictwa szerzej opisał w kolejnych pracach - Fundamneta Botanica i Classes Plantarum. W niniejszych pracach opisał około 7700 roślin. Na początku lat 30-tych XVIII wieku przebył, przede wszystkim pieszo, około 8000 km po półwyspie skandynawskim odkrywając i opisując tysiące nowych gatunków roślin.

Linneusz przez wiele lat swojej pracy naukowej obserwował rośliny, a w szczególności ich kwiaty. Zauważył, że kwiaty pewnych gatunków wykazują ogromną regularność w otwieraniu i stulaniu swych płatków w ciągu dnia, dając tym samym świadectwo upływu godzin. Te właśnie obserwacje opisał w 1751 r. w kolejnym dziele Philosophia botanica. Poświęcił w nim wiele miejsca również i na to, że pory te mogą ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników, niezależnych od ludzi, takich jak położenie geograficzne, pogoda itd.

Z tego względu Linneusz opisał trzy zasadnicze grupy roślin:

  • Meteorici – rośliny, których kwiaty zmieniają porę otwierania i stulania płatków w zależności od przebiegu pogody,
  • Tropici – rośliny, których kwiaty zmieniają ich czas otwierania i stulania płatków w zależności od długości dnia,
  • Aequinoctales – rośliny, których kwiaty mają stałe i niezmienne pory otwierania i stulania płatków.

Jedynie ta ostatnia grupa roślin nadaje się do tworzenia tak zmyślnych kompozycji ogrodowych, na podstawie których możemy określać godzinę.

Za pomocą takiego zegara kwiatowego możemy w przyjemny sposób kontrolować upływ czasu, nie stresując się. Pierwsze takie zegary powstały w XVIII w. w Hammersby w Szwecji. Najczęściej takie zegary miały i mają okrągły kształt. A współcześnie połączone są z mechanizmami zegarów. Wskazówki, przesuwając się po kwiatowej tarczy, zatrzymują się na polach poszczególnych godzin, a te są stworzone przez nasadzenia z roślin rozwijających lub stulających płatki swych kwiatów dokładnie o porze, wskazanej przez mechanizm. Mając taki zegar trudno mówić o jakichkolwiek błędach, jak opóźnienia, kwiatów nie można zwieść, ani też nie mogą  być rozregulowane.

Prawdopodobnie Linneusz nigdy nie stworzył czy też nie zasadził zegara kwiatowego samodzielnie, ale dzięki jego obserwacjom można dokonywać wariacji na temat doborów roślin w zależności od lokalizacji ogrodu. Po śmierci Karola Linneusza, kontynuacji dzieła Horologium Plantarum podjął się jego syn, również Karol Linneusz fil.

Idea takich zegarów była później kontynuowana przez innych ogrodników, przyrodników, a nawet osoby zajmujące się zupełnie innymi sferami nauki i sztuki, jak np. przez kompozytora, Francuza Jeana Français, który poświęcił im kompozycję L’horologue de florae.

Takie zegary kwiatowe nazywane były w modnej ówcześnie Łacinie Horologium florae. Pierwotnie na opracowanej przez Linneusza liście roślin, informujących nas o upływie czasu, najczęściej pojawiały się przede wszystkim dzikie gatunki kwiatów. Ale w niedługim czasie pojawiały się również ich ogrodowe, udoskonalone odmiany.

W pierwotnym zamyśle Linneusza, na takiej pierwotnej liście pojawiło się aż 46 gatunków roślin (z których większość nazw została zamieszczona w poniższym wykazie), których kwiaty otwierały się lub zamykały o określonych porach dnia. Niestety bardzo często dokładna pora otwierania się kwiatów zależała od szerokości geograficznej i klimatu ogrodu.

Nieco później ogrodnicy z różnych ośrodków europejskich opracowali listy roślin, dostosowane do konkretnych warunków klimatyczano-geograficznych.

Praktycznie do dziś w celu wykonania takiej ‘zegarowej’ rabaty należy wcześniej odpowiednio się do tego przygotować, testując rośliny i określając już w warunkach polowych naszych działek pory otwierania i stulania płatków kwiatów. Podobne badania są w dalszym ciągu prowadzone w wielu ogrodach botanicznych, w szczególności zaś w ogrodzie botanicznym Linneusza w Uppsali. ‘Zegary kwiatowe’ po dziś dzień stanowią atrakcję dużych parków i ogrodów, szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych, w tzw. parkach zdrojowych, jakie znamy np. w Ciechocinku i innych miejscowościach zdrojowych. Jednakże odpowiednio zaprojektowane, może w mniej formalnym stylu, mogą wspaniale zdobić nasze działki, łagodnie informując nas o upływającym czasie.

Poniżej przedstawię przykładowy dobór roślin do takiego właśnie ogrodowego zegara.

Go-dzina

Gatunek

3.00 Tragopogon pratensis, Cestrum diurnum Płatki kwiatów tych gatunków zaczynają się otwierać
4.00 Leontodon hispidus, Picris hieracioides, Cichorium intybus, Crepis tectorum, Reichardia tingitana
5.00 Catananche cerulea, Sonchus oleraceus, Taraxacum officinale, Crepis alpina, Geropogon glabrum, Rhagadiolus edulis, Convolvulus tricolor, Crepis pulchra
6.00 Hypochoeris pratensis, Hieracium umbellatum, Pulmonaria murorum, Crepis rubra, Dimorphoteca sp., Soncus arvensis
7.00 Sonchus palustris, Leontodon autumnalis, Hieracium sabaudum, Lactua alpina, Lactuca sativa, Tagetes, Calendula pluvialis, Nymphaea alba, Anthericium ramosum
8.00 Hypochoeris maculata, Phaecasium lampsanoides, Mesembryanthemum barbatum
9.00 Hieracium pilosella, Anagallis arvensis, Petrorhagia prolifera, Taraxacum vulgare, Hypochoeris radicata
10.00 Selenicereus grandiflous, Malva caroliniana, Spergularia rubra, Mesembryanthemum crystallinum, Crepis pulchra, Lactuca sativa, Reichardia tingitana
11.00 Crepis alpina, Geropogon glabrum Kwiaty zamykają stulać swoje płatki
12.00 Sonchus oleraceus, Nyctanthus arbor-tristis, Mulgedium alpinum
13.00 Hypochoeris radicata, Malva caroliniana, Petrorhagia prolifera
14.00 Hieracium sabaudum, Crepis rubra, Hypochoeris maculata, Hieracium murorum, Sonchus palustris, Rhagadiolus edulis, Mesembryanthemum barbatum
15.00 Spergularia rubra, Leontodon autumnale, Calendula arvensis, Mesembryanthemum neapolitanum, Mesembryanthemum linguiformis
15.00 Mirabilis jalapa Płatki kwiatów tego gatunku zaczynają się otwierać
16.00 Hieracium rubrum, Mesembryanthemum crystallinum, Calendula pluvialis, Anthericium ramosum, Oenothera missouriensis, Alyssum alyssoides Kwiaty zamykają stulać swoje płatki
17.00 Hypochoeris pratensis, Hieracium umbellatum, Ipomaea bona-nox, Nymphaea alba
19.00 Papaver nudicaule, Pelargonium triste
20.00 Hemerocallis fulva
21.00 Silene noctiflora, Datura
22.00 Convolvulus tricolor

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin