Skip to content

Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie

Data

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Godzina

15:00

Koszt

bezpłatne

ONZ, opracowując listę dziesięciu najważniejszych innowacji w rolnictwie, umieściła na pierwszym miejscu agroleśnictwo. To system produkcji rolnej – z jednej strony zapewniający dostawy żywności wysokiej jakości, a z drugiej – pozwalający łagodzić zmiany klimatyczne.

Porozmawiamy z dr Barbara Baj-Wójtowicz – inicjatorką przestawiania gospodarstw na system agroleśny w Polsce, promująca innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy, wyróżniony przez Komisję Europejską.

Dr Barbara Baj-Wójtowicz jest Wice Prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Agroleśnictwa, badaczką Uniwersytetu w Oxfordzie, propagatorką wiedzy, działaczką społeczną na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i środowiska.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wydarzenie zostało zakończone.

Lokalizacja

spotkanie on line

Lokalizacja

spotkanie on line