Skip to content

Innowacje dla klimatu!

GettyImages 1148777798
niedziela, 26 września, 2021

Innowacje dla klimatu!

niedziela, 26 września, 2021

 

 

 

 

 

Ruszył nowy, czteroletni projekt „European Climate and Energy Modelling Forum”. Jego celem jest powołanie nowej instytucji na poziomie europejskim, która zmierzy się z kluczowym wyzwaniem naszych czasów, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Innowacyjnych działań dla klimatu, będzie się podejmował także przedstawiciel Polski – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami/ Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych.

Forum z ambitnym zadaniem

Forum zgromadzi naukowców zajmujących się energią i klimatem oraz decydentów z całej Europy, w celu stworzenia spójnej i solidnej bazy danych istotnej do tworzenia ram politycznych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zadania IOŚ-PIB/KOBIZE/CAKE w ramach projektu, obejmują prace w ramach dwóch pakietów badawczych tzw. Working Packages. Pierwszy z nich, dotyczy drogi do neutralności w UE, zaangażowania w tworzenie scenariuszy i prowadzenie analiz, a także wykorzystanie i aktualizację modelu energetycznego MESSA. Drugi pakiet dotyczy społeczności, zasięgu, rozpowszechniania efektu projektu oraz zbudowania sieci interesariuszy.

Konsorcjum „European Climate and Energy Modelling Forum”, jest kierowane przez Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie i składa się z 15 partnerów z 9 krajów. Projekt jest finansowany z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Jak wskazują naukowcy IOŚ, dzięki zaangażowaniu interesariuszy, podjęciu działań politycznych i badawczych, projekt zidentyfikuje krytyczne pytania badawcze, którymi następnie zajmie się Forum. Ambitne zadanie, jakim jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i utrzymywanych przez członków projektu, wraz z modelami nowych członków Forum, będzie stanowić rdzeń programu badawczego. Analizy będą dotyczyły m.in. roli strony popytowej i podażowej, zachowań społecznych oraz działań UE w globalnym kontekście politycznym. W ramach projektu, opracowana zostanie również nowatorska, otwarta infrastruktura cyfrowa do obsługi komunikacji i dyskusji nad scenariuszami, modelami, założeniami i wynikami.

Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

Działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej podejmowane są na forum międzynarodowym, ale także w poszczególnych krajach UE. Ochrona klimatu i środowiska będą celem nowo powstałej Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, którą powołał Prezydent Polski Andrzej Duda. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: wsparcie działań Prezydenta w kontekście analizy aktualnych problemów w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych w tych tematach; tworzenie forum debaty i dialogu w tym zakresie, a także edukacja oraz promocja działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

 

Chcesz przeczytać cały artykuł?

https://agronomist.pl/artykuly/innowacje-dla-klimatu

https://agronomist.pl/